Cyclus 3 -  het derde jaar van de opleiding tot shiatsubeoefenaar voor paarden

Je kan starten in het derde jaar nadat je cyclus 2 succesvol beëindigd hebt (d.w.z. min. 60% halen op beide onderdelen van het theorie-examen en slagen voor het praktijkexamen en de 25 gevallenstudies indienen).

In het derde jaar duiken we nog dieper in de Traditionele Chinese Geneeskunde. We zien de evenwichten en onevenwichten van elk element en de daarmee verbonden meridianen. Op die manier ga je nog nauwkeuriger kunnen vaststellen waar het paard nood aan heeft en gerichter kunnen behandelen. Ook de rest van de theorie van het derde jaar stelt je in staat om paarden nog beter te helpen met jouw shiatsubehandelingen. 

Daarnaast geven we al een aanzet tot het opstarten van jouw eigen praktijk als je dat wil (praktische aanpak, verzekeringen, werken als een professional enz.).

Tot slot zijn er nog verschillende initiaties in andere complementaire behandelwijzen zoals osteopathie, cranio-sacrale therapie, aromatherapie enz.).

In totaal volg je 80 - 100u les en werk je aan jouw eindwerk. In het voorjaar van het volgende jaar volgt een theoretisch en praktisch examen o.l.v. een externe examinator. Samen met het resultaat van het eindwerk wordt zo bepaald of je je diploma van shiatsu beoefenaar voor paarden behaalt.

Theorie: 20u

  • Anatomie (het urinair, het genitaal en het hormonaal stelsel)
  • Het Circadiaans horloge en de 5 elementen
  • De 5 elementen en hun evenwichten en onevenwichten (voor elke meridiaan)
  • Technieken en behandelprotocols voor specifieke problemen zoals koliek, artrose, maandagziekte, hormonen, stijfheid...

Praktijk: 56 - 72u

  • Verfijnen van diagnosetechnieken en behandelwijzen
  • Het correct uitoefenen van alle technieken
  • Initiatie in andere complementaire behandelwijzen zoals osteopathie, kinesiologie, aromatherapie, cranio-sacrale therapie enz.

Eindwerk

Om je diploma van shiatsu beoefenaar voor paarden te behalen dien je een eindwerk in. Dat bevat 25 verslagen van de behandelingen van paarden (min. 3 behandelingen per paard) met hetzelfde probleem. Daarnaast werk je meer in detail uit wat de beginsituatie is, welk effect de verschillende behandelingen hebben gehad, waarom je welke meridianen en behandeltechnieken kiest enz. Het eindwerk eindigt met een stevig gefundeerde conclusie.

Meer informatie daarover krijg je tijdens de eerste les van de derde cyclus.

Examen

Het derde jaar wordt afgesloten met een examendag in het voorjaar van het volgende jaar. Het examen bestaat uit 2 delen:
- theorie (alle geziene theorie uit het derde en tweede jaar)
- praktijk (behandeling van een paard met feedback aan de eigenaar).
Beide examendelen worden begeleid en voorzien van uitgebreide feedback door externe examinatoren.

Het diploma kan pas toegekend worden na het afleggen van het examen EN het indienen van het eindwerk.

Prijs

1.600 euro (incl. BTW, syllabus en examendag)*

exclusief humane shiatsu (prijs volgt snel)*

*het lesgeld moet volledig voldaan zijn voor de start van de cursus

Voorwaarden om mee te doen aan het examen en te slagen

- 90% van de lessen bijwonen
- het eindwerk indienen

Lesdata 2026 paardenshiatsu (5 weekends + examendag)

worden aan de cursisten meegedeeld bij het beëindigen van het eerste jaar

Lesdata 2026 - humane shiatsu (2 weekends)

nog te bepalen (in november en december)