Cyclus 2 -  het tweede jaar van de opleiding tot shiatsubeoefenaar voor paarden

Je kan starten in het tweede jaar nadat je cyclus 1 succesvol beëindigd hebt (d.w.z. min. 60% halen op beide onderdelen van het theorieexamen en slagen voor het praktijkexamen en de 25 gevallenstudies indienen).

In het tweede jaar dompelen we je verder onder in de Traditionele Chinese Geneeskunde. We starten met de 5 elementenleer en de transformaties. Daarna zien we concreet hoe het Water-, Hout-, Vuur-, Aarde- en Metaalelement zich uiten bij mens en paard. We leren het verloop en de functie van de 12 meridianen en hoe we ze behandelen. Je leert een energetische balans opstellen om een paard gericht te behandelen en we eindigen met 2 wondermeridianen. Je leert ook nog meer over de inwendige systemen van het paard. Elk weekend is een combinatie van theorie, verder inoefenen van gekende technieken en aanleren van nieuwe technieken. Je leert op een nog dieper niveau paarden visueel en tactiel observeren.

In totaal volg je 80 - 100u les en dien je 25 verslagen van behandelingen in. Het tweede jaar eindigt met een theoretisch en praktisch examen.

Theorie: 20u

 • Anatomie (de bloedsomloop, het spijsverteringsstelsel en het ademhalingsstelsel)
 • De Vijf Elementenleer uit de Traditionele Chinese geneeskunde (en hun invloed op de relatie mens-paard)
 • De 12 meridianen (hun verloop, begin- en eindpunt, kalmerings-, stimulerings- en alarmpunt)
 • Een energetische balans opstellen m.b.v. Yu en Bo punten
 • De stretchings van de meridianen om een paard te behandelen
 • 2 wondermeridianen: Gouverneursvat- en Conceptievatmeridiaan

Praktijk: 56 - 72u

 • Uitbreiding visuele en tactiele observatie
 • Diagnose en behandeling van meridianen
 • Beslissen over een behandelingsplan (volle en lege meridiaan)
 • Stretchings en rotaties voor elke meridiaan
 • Extra technieken om te masseren

Verslagen

Om de nieuwe theorie goed onder de knie te krijgen dien je voor de start van het derde jaar 25 verslagen van behandelingen van paarden (min. 3 behandelingen per paard) in. Meer informatie daarover krijg je tijdens de eerste les van de tweede cyclus.

DOEL:
- verschillende paarden leren observeren en situeren in hun element
- oefenen in het voelen van lege en volle meridianen en het opstellen van een behandelingsplan
- opvolgen van paarden (en hun ruiter) doorheen verschillende sessies
- de juiste technieken toepassen i.f.v. de te behandelen meridianen

Examen

Het tweede jaar wordt afgesloten met een examendag. Het examen bestaat uit 2 delen:
- theorie (anatomie van het paard en theorie over shiatsu)
- praktijk (behandeling van een paard met feedback aan de eigenaar).
Beide examendelen worden voorzien van uitgebreide feedback door de examinatoren.

Prijs

1.300 euro (incl. BTW, syllabus en examendag)*

exclusief humane shiatsu (prijs volgt snel)*

*het lesgeld moet volledig voldaan zijn voor de start van de cursus

Voorwaarden om mee te doen aan het examen en te slagen

- 90% van de lessen bijwonen

- 25 verslagen indienen voor de start van het derde jaar

Lesdata 2025 paardenshiatsu (5 weekends + examendag)

worden aan de cursisten meegedeeld bij het beëindigen van het eerste jaar

Lesdata 2025 - humane shiatsu (2 weekends)

nog te bepalen (in november en december)